c1

Shri Bhikhu Ram Jain, Eminent citizen, New Delhi.